Bölüm

Türkiye’de biyoloji eğitimi Cumhuriyet dönemi öncesinde 1900 yılında kurulan Darülfünun içinde Tabiiye Şubesinde bitki ve hayvanlarla ilgili derslerden ibaret olarak verilmeye başlanmıştır. Üniversitemiz çatısı altında bulunan Biyoloji bölümünün köklü bir tarihi vardır.

1933 Üniversite reformları ile kurulan Fen Fakültesi’nde yurt dışından gelen bilim adamlarından Zooloji alanında Prof. Dr. Andre Naville ve Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig, Botanik alanında Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn’un katkılarıyla Genel Zooloji, II. Zooloji Genel Botanik, Farmako-Botanik ve Genetik Enstitüleri kurulmuş ve bu enstitüler daha sonra kürsü haline getirilmişlerdir. Ord. Prof. Dr. Leo Brauner de kuruluşa katkıda bulunmuş yabancı bilim adamları arasındadır.​Reform esnasında kürsü başkanlığına getirilen Prof. Dr. Andre Naville genellikle mikroorganizmaların biyolojisini ve çeşitli hayvanların kromozomlarını incelemiş bir bilim adamıdır. Prof. Dr. Andre Naville başkanlığında, Zooloji kürsüsüne yurt dışında öğrenimlerini yapmış Fazıla Şevket Giz, Suat Nigar, Melahat Çağlar ve 1933 reformundan önce Dar-ül Fünun’a girmiş bulunan Fahire Battalgazi katılmışlardır.​Prof. Dr. Andre Naville’in genç yaşta tifodan hayatını kaybetmesi ile yerine Prof. Curt Cosswig atanmıştır. Ord. Prof. Curt Cosswig’in kürsü başkanlığı döneminde Almanya’da doktora eğitimlerini tamamlamış olan Atıf Şengün, Saadet Ergene, Bedia Bozkurt ve Recai Ermin gibi genç bilim adamları zooloji kadrolarına katılmışlardır.
1957 yılına kadar Süleymaniye’de Botanik ile bir arada bulunan Zooloji Kürsüleri, bu tarihten sonra Fen Fakültesi binasına taşınmıştır. 1968 yılında Prof. Dr. Atıf Şengün Başkanlığında Kuyucu Murat Paşa Medresesi’nde kurulan Radyobiyoloji Kürsüsü 1973 yılında diğer Zooloji kürsüleri ile birlikte kullanılmakta olan bugünkü Biyoloji binasına taşınmıştır.

1981 yılında çıkan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile Fen Fakültesinde Biyoloji Bölümü kurulmuştur. Bölüm kurulduktan sonra Prof. Dr. Metin Bara, Prof. Dr. Neriman Ozban, Prof. Dr. Dinçer Gülen, Prof. Dr. Atilla Özalpan, Prof. Dr. Nurettin Meriç, Prof. Dr. Güler Temizkan, Prof. Dr. Osman Murathanoğlu, Prof. Dr. Ayşın Çotuk ve Prof. Dr. Muammer Ünal Bölüm Başkanı olarak görev almışlardır. Şu anda Fen Fakültesi’nin Vezneciler ve Süleymaniye binalarında eğitim veren Biyoloji Bölümü; Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Hidrobiyoloji isimli 5 anabilim dalı ile Genel Biyoloji’ye bağlı Radyobiyoloji bilim dalını kapsamaktadır. Ayrıca Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı yapılanma aşamasındadır.
4 yıllık Lisans eğitimindeki dersler 240 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmakta ve derslerin % 70’inin laboratuarları bulunmaktadır. Lisans eğitiminin son yılında öğrenciler; Hücre ve Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Çevre Biyolojisi, Deniz Biyolojisi, Bitki Biyoteknolojisi, Radyobiyoloji isimli kümelerden birini seçerek biyolojinin belli bir alanında özelleşmektedirler.

Öğrenciler eğitim süresince Bölüme bağlı olarak çalışan Biyolojik Araştırma Laboratuarı (BAL) ve Çevre Kulübü gibi öğrenci kulüplerine üye olarak aktif görev alabilmektedirler.

Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Biyoloji anabilim dalının alt programlarında anabilim dallarımız tarafından yürütülen lisansüstü programları açılmaktadır. Bu programlarda lisansüstü tezlerini tamamlayanlar bölümümüzde akademik hayata devam edebilmekte, öğretim üyesi olabilmekte; sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı olarak temel tıp ve eczacılık alanlarının bazı dallarında (tıbbi fizyoloji, biyokimya, histoloji, mikrobiyoloji, tıbbi biyoloji, tıbbi genetik v.s) doktora ve yüksek lisans yapabilmekte; tıpta uzmanlık sınavlarına katılarak mikrobiyoloji ve biyokimya alanlarında uzman olabilmektedirler. Ayrıca yurtdışı eğitim kurumlarında lisansüstü eğitim yapma olanaklarına da sahiptirler. İstanbul Üniversitesi biyoloji bölümü mezunları bazı bakanlıklara bağlı araştırma merkezlerinde, belediyelerin çevre müdürlüklerinde, gıda ve ilaç endüstrisinde ve hastanelerin araştırma laboratuarlarında, gıda, tarım ve hayvancılık, turizm, sağlık ve milli eğitim bakanlıklarında, adalet bakanlığına bağlı bazı kurumlarda biyolog olarak çalışabilmektedirler.
Bölümün modern cihazlarla donatılmış çok sayıda araştırma laboratuarı, 14 dönümlük çok sayıda bitki türünün bulunduğu bir Botanik bahçesi, bilimsel ve gösteri amaçlı Zooloji ve Hidrobiyoloji müzeleri ve zengin bir kütüphanesi bulunmaktadır.

Mesai saatleri içinde Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri mesleki görevlerinin yanında öğrencilere her an danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar.

Biyoloji bölümü web sayfasına hoş geldiniz. Umarım bu sayfada bulacağınız bilgiler bölüm olarak amacımızı, faaliyetlerimizi, başarılarımızı ve bölüm çalışanlarımızı tanımada sizlere yardımcı olur. Biyoloji dünyamızdaki canlı varlıkları belirlemeye, tanımlamaya ve yaşamsal faaliyetlerini anlamaya çalışan bir bilim alanıdır. Bu bilim alanı bazen tek bir hücreyi, yani en küçük canlıyı, bazen de bir popülasyonu yani bütün bir toplumu kapsayacak şekilde yapılan araştırmaları içermektedir. Biyolojik varlıkların bu çeşitliliği biyoloji eğitiminde (gerek lisans gerekse yüksek lisans eğitiminde) ve bilimsel araştırmalarda da geniş bir çeşitliliğe imkan vermektedir. Eğitim ve araştırma konularındaki bu çeşitlilik ile bir yandan ilgi alanınızı geniş tutabilirken, bir yandan da ileride belli bir konuda uzmanlaşma şansına sahip olabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü olarak bizlerin en büyük amacı bilimsel eğitimde ve araştırmada mükemmelliği yakalamak ve biyolojik bilimler alanında Ülkemizin en başarılı bölümlerinden biri olmaktır. Bu amaçlara ulaşmada oldukça başarılı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim çünkü 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) araştırmasında, üniversitelerin bilimsel alanlara göre başarı sıralamasında “Biyoloji Alanında” İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünün Türkiye 1.si olduğu bildirilmiştir. Bu başarının ortaya çıkmasında Rektörlüğümüzün ve Dekanlığımızın özellikle Biyoloji Bölümüne olan özel katkılarının önemi büyüktür. Dekanlığımızca yeni araştırma laboratuvarlarının kurulması ve öğrenci laboratuvarlarının yenilenmesi ile eğitimde ciddi mesafeler alınmıştır. Ülkemizin en köklü bölümü olan İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü günümüzde bitki bilimi, hayvan bilimi, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, genel biyoloji ve bunların uygulama alanlarında çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermenin yanında ilgili alanlarda araştırma yapan çok değerli bilim insanlarına ve araştırmacılara sahiptir. Özellikle son yıllarda bilimsel alanlardaki gelişmelerin önemli bir kısmının biyoloji alanında olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, öğrencileri biyoloji alanında çalışmaya ve eğitim almaya çağırmaktan büyük bir memnuniyet duyarım.

Prof. Dr. Mahmut ÇALIŞKAN  

FOTOĞRAF
 ADI SOYADI HİZMET SÜRESİ
  PROF. DR. NERİMAN OZBAN 1983-1986
  PROF. DR. METİN BARA 1986-1988
  PROF. DR. DİNÇER GÜLEN 1988-1993
  PROF. DR. ATİLLA ÖZALPAN 1993-1996
  PROF. DR. NURİDDİN MERİÇ 1996-2000
  PROF. DR. GÜLER TEMİZKAN 2000-2003
  PROF. DR. OSMAN MURATHANOĞLU 2003-2007
  PROF. DR. AYŞIN ÇOTUK 2007-2009
  PROF. DR. MUAMMER ÜNAL2009-2012 
  PROF. DR. NESLİHAN (BALKIS) ÖZDELİCE 2012-2015
  PROF. DR. MAHMUT ÇALIŞKAN 2015- DEVAM EDİYOR

Biyoloji Bölüm Kütüphanesi

Biyoloji Bölümü’nün şu anda Vezneciler ve Süleymaniye’deki binalarında olmak üzere 2 kütüphanesi bulunmaktadır.

Süleymaniye’de bulunan İstanbul Müftülüğü bahçesi içerisindeki Botanik Binası’na ait kütüphane 1933 yılında Genel Botanik, Botanik ve Genetik kürsülerinin ortak kütüphanesi olarak kurulmuştur. Botanik ve Genetik Kürsüsü’nün kaldırılmasıyla birlikte genetikçiler Vezneciler’deki Biyoloji Binası’na taşınmışlar ve genetik ile ilgili kitaplar 1982 yılında Genel Zooloji Kürsüsü Kütüphanesi’ne aktarılmıştır.

Vezneciler binasındaki kütüphanelerden biri olan Genel Zooloji Kürsüsü kütüphanesi ise 1939 yılında kurulmuştur. Zeynep Hanım Konağı yanınca koleksiyonun bir kısmı yanmıştır. Kütüphane daha sonra Fen Fakültesi binasında , konferans salonunun karşısında dar bir odada hizmet vermiş ve 1973 yılında yapımı tamamlanan Vezneciler’deki yeni biyoloji binasında kütüphane için ayrılan geniş bir mekana taşınmıştır.

II. Zooloji Kürsüsü kapatıldıktan sonra 1988 yılında Genel Zooloji Kürsüsü Kütüphanesi’ne katılan II. Zooloji Kütüphanesi ise 1955 yılında kurulmuştur. 1973 yılına kadar Fen Fakültesi binasında hizmet veren kütüphane, 1973 yılında kürsü ile birlikte Vezneciler’deki yeni binaya taşınmıştır.

08.04.2002 tarihinde İ.Ü. Rektörlüğü tarafından alınan bir kararla bölümlere ait tüm kütüphaneler Fen Fakültesi Merkez Kütüphanesi’nde bir araya getirilmiş, 2006 yılında da Biyoloji Bölümü Kütüphanesi tekrar Süleymaniye ve Vezneciler’deki binalarına taşınmıştır.

Zooloji Binası Kitaplığı’nda yaklaşık 5000 adet kitap, 225 adet sirkülasyonu durmuş ve 50 adet sirkülasyonda olan süreli yayın bulunmaktadır. Başlıca zooloji, genetik, sitoloji ve moleküler biyoloji konulu kitaplar içeren kütüphanede, bunların dışında evrim, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji, radyobiyoloji, tıp vb. konular ve çok az sayıda diğer fen bilimlerine ait (fizik, kimya vb.) konular da yer almaktadır. Kütüphanenin oturmuş olduğu 210 m^2’lik alanda araştırmacıların ihtiyacına cevap verilmekte, fotokopi hizmeti sunulmakta ve bir toplantı salonu bulunmaktadır.

Botanik Binası Kitaplığı’nda yaklaşık 2700 adet kitap, 405 adet sirkülasyonu durmuş ve 10 adet sirkülasyonda olan süreli yayın bulunmaktadır. Başlıca botanik, bitki fizyolojisi ve sitolojisi ile ilgili konular yer almaktadır. Kütüphanenin oturmuş olduğu 87 m2’lik alanda araştırmacıların kaynak ihtiyacına cevap verilmekte ve fotokopi hizmeti sunulmaktadır.

Kitaplarımızın ve dergilerimizin bilgisayara girişi “UFUK” adlı katalog programında yapılmakta, yayınlarımıza internet ortamında ulaşılabilmektedir.

Katalog Tarama : http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/library/default.htm

KÜTÜPHANEMİZDEN KİMLER, NASIL YARARLANABİLİR :

Kütüphanemizde; İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Akademik Personeli ile Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra, İstanbul Üniversitesi Akademik Personeli ve öğrencileri ile diğer Üniversitelerin Akademik Personeli ve öğrencilerine hizmet verilmektedir.

Öğretim Üyeleri kitapları ödünç alarak, bölümümüz öğrencileri ile diğer öğrenciler ve bölüm dışından gelen araştırmacılar fotokopi alarak kütüphanemizden yararlanabilir.

GENEL KURALLAR :

  • Kütüphaneden yararlanmanın temel kuralı sessiz olmaktır!
  • İçeriye yiyecek ve içecekle girilmemelidir,Kütüphaneye gelen öğrenci görevliye kimliğini (öğrenci kimliği, nüfus cüzdanı ya da ehliyet) vermek zorundadır,Öğrenci, kitap ödünç verilmediği için fotokopi alarak ya da salonda oturmak suretiyle kitaplardan yararlanabilir,Kütüphaneden çıkarken elinizdeki kitaplar ve çanta istendiğinde görevliye gösterilecektir,Kütüphane materyalini kaybeden veya zarar verenler yenisini almak, alamıyorlarsa bedelini günlük rayiç üzerinden ödemek zorundadır,Kamera, fotoğraf makinesi v.s. ile kütüphane içinde izinsiz çekim yapılmamalıdır.

YARARLANMA KOŞULLARI :

    Öğrenciye ödünç kitap verilmez. Biyoloji Bölümü öğrencisi ya fotokopi alarak ya da salonda oturmak koşuluyla, Biyoloji Bölümü dışındaki öğrenciler kütüphaneden fotokopi alarak yararlanabilir.İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Akademik Personeli 3 ay süre ile 10 adet ödünç kitap alabilir.Fakültemizin diğer Bölüm ile diğer Üniversitelerden 2547 sayılı yasanın 40/a maddesine göre Biyoloji Bölümü’nde ders veren öğretim üyeleri görevlendirme süreleri bitene kadar 3 ay süre ile 10 adet ödünç kitap alabilirler.Bölümümüzden Emekli olan öğretim üyelerimiz 3 ay süre ile 10 adet ödünç kitap alabilirler.Üniversite dışından gelen okuyucular kütüphane materyalinden fotokopi almak koşuluyla yararlanabilir, ödünç kitap ve yayın alamazlar.Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, ödünç verilmez.Bir öğretim üyesi bir diğer öğretim üyesi yerine ödünç kitap ve yayın alamaz.Ödünç süresi dolan bir yayının, bir başka öğretim üyesi tarafından istenmesi halinde kütüphane görevlisi yayını isteme hakkına sahiptir.Bir başka öğretim üyesinin ödünçte olan ayının fotokopisini istemesi halinde, kütüphane görevlisi, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.Kayıp kitap ve yayınlar için; kaybedilen yayını alıp kütüphaneye vermek, değeri bilinmeyen kayıp kitaplar ve yayınlar için Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulacak Yayın Komisyonu tarafından rayiç bedeli tespit edilip ödenmek zorundadır. Kaybolan kitap ve yayının fotokopisi yapılıp kütüphaneye teslim edilemez.

TEZLER :

Kütüphanemizdeki tezler kütüphaneye geliş sırasına göre ayrı dolaplarda yerleştirilmiştir. Bölüm dışından gelen okurlar tezlerden kısmen fotokopi alarak yararlanabilirler.

SÜRELİ YAYINLAR :

Bölümümüzün abone olduğu süreli yayınlar ile mübadele olarak gelen süreli yayınlar sistemli bir şekilde yerleştirilmiştir. Süreli yayınlar okura ödünç verilmez, istenen makalenin fotokopisi alınabilir.

Kütüphanede bulunan süreli yayınların listesi için tıklayınız…

FOTOKOPİ :

Kütüphane materyalinin fotokopisi, Bölümümüz öğretim elemanları dışındakiler tarafından kimlik bırakmak koşuluyla alınabilir. Okur, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca tezlerin tamamını fotokopi alamaz.

ÇALIŞMA SAATLERİ :

Kütüphanemiz 12 ay boyunca, hafta içi 08:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

PERSONEL :

Memur: Hasan BATTAL

Telefon: 0212 455 57 00 / 15482

Fakülte Tanıtım Kitabı 2018 İNDİR

Biyoloji Tanıtım Broşürü 1 |

Fakülte Tanıtım Filmi