Araş.Gör.Dr. Nihal GÖREN SAĞLAM Türkiye Koordinatörü seçildi

Üniversitemiz "Avrupa Bitki Bilimi Organizasyonu (European Plant Science Organisation=EPSO) çatısı altındaki önemli oluşumlardan biri olan "Fascination Of Plants Day" organizasyonunun Türkiye koordinatör kurumu olmuş ve Fen Fakültesi, Biyoloji bölümü, Botanik Anabilim Dalı bünyesinde araştırmalarını sürdüren Araş.Gör.Dr. Nihal GÖREN SAĞLAM da  ülke koordinatörü olarak seçilmiştir. Bu görev kapsamında her yıl Mayıs ayında “Bitki Biyolojisi” ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılacak ve “Fascination of Plants Day” oluşumunun  web sitesinde diğer koordinatör ülkeler ve takipçiler ile paylaşılacaktır. Bu etkinliklerin amacı, dünya çapında mümkün olduğunca çok insanın bitkilerden etkilenmesini sağlamak ve bitki biliminin tarım ve besleyici gıdaların sürdürülebilir üretimi, bahçecilik, ormancılık ve bitki temelli üretim (kağıt, kereste, kimyasallar, enerji ve ilaç gibi gıda dışı ürünler) konusundaki öneminin anlaşılmasını sağlamaktır. 
Galeri