Büyükçekmece Baraj-Gölü Ekolojik Durumunun Belirlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması ve Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması (TUBITAK-1002 projesi)

İstanbul İli için en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan ve İstanbul şehrine yaklaşık 149 hm3 (%17) içme suyu sağlayan, B sınıfı sulak alan statüsünde olan Büyükçekmece Baraj-Gölü ve yapısında barındırdığı birçok canlı türü olumsuz çevre koşullarıyla tehdit altındadır. Bu çalışmanın amacı, çevresel şartlardaki değişikliklerin fitoplankton tür kompozisyonu ve bolluğunu nasıl etkilediğini belirlemek, ekolojik değişkenlerle gölün bu günkü durumunu ortaya koymak ve gelecekte olabilecek değişiklikleri tahmin edebilmek, içme suyu kaynağı olarak kullanılan baraj gölünde varsa toksin üreten türleri ve bolluk durumlarını belirleyerek çevre ve insan sağlığı açısından etkilerini incelemek, ayrıca kirlenmenin var olup olmadığını ve baraj gölünün genel su kalitesini belirlemektir. Proje, baraj-gölünde toplam 6 istasyonda mevsimsel olarak gerçekleştirilecektir.Galeri