Gökçeada Etrafındaki Top Predatörlerin İzleme ve Kapasite Arttırma Yolu İle Korunması

Projenin Adı:  Gökçeada Etrafındaki Top Predatörlerin İzleme ve Kapasite Arttırma Yolu İle Korunması  [Conservation of Top Predators through Monitoring and Capacity Building in the Gökçeada Island (North Aegean Sea)]

Proje Yürütücüsü: Nur Bikem Kesici

Amaç ve Kapsam: “Top predatör” olarak adlandırılan büyük deniz canlıları, sağlıklı bir deniz ekosisteminin en iyi göstergesidir. Yürütülecek projedeki bilimsel amacımız, Gökçeada etrafında bulunan bu deniz canlılarının populasyonlarının belirlenmesi için periyodik izleme çalışması gerçekleştirmektir. Bahsi geçen bu hedef türler: kıkırdaklı balıklar (Büyük beyaz köpekbalığı, sivriburun camgöz, dikburun karkaryas, büyük camgöz ve sapan köpekbalığı), kemikli balıklar (kılıç balığı ve mavi yüzgeçli orkinos), balina-yunuslar (tırtak, çizgili yunus, afalina, ispermeçet ve gagalı balina) ve son olarak Akdeniz foku olarak belirlenmiştir.

Proje süresince yapılacak olan deniz ve kara gözlemlerinin yanı sıra, başta çocuklar olmak üzere ada halkı ile işbirliği yapılarak, ada halkının çevre bilincinin arttırılması hedeflenmektedir. Yerel farkındalık etkinlikleri ve anketler, eğitim paketleri ve kilit rol oynayan paydaşlarla toplantılar gerçekleştirilecektir.

Gökçeada’da bulunan 5. Sınıf öğrencilerine eğitim paketleri hazırlanacak ve geleceğe en büyük yatırım olan öğrencilerin karadan yapılacak gözlem çalışmalarında yer alarak, doğa koruma bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.