IPK ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışma ile dünyanın en pahalı baharatı safranın atası bulundu!

Safran, Crocus sativus bitkisinin kurutulmuş stigmalarından (dişi organ tepeciği) elde edilen, dünyanın en pahalı baharatıdır. Erkek-steril triploid bir bitki olan safran 3600 yıldır vejetatif olarak çoğaltılmaktadır ancak bitkinin kökenleri uzun zamandır tartışma konusu olmuştur.

2018 yılında yine IPK ile ortaklaşa yapılmış olan çalışmada C. cartwrightianus (yabani safran)'un C. sativus (safran)'ın tek ebeveyni olduğu ve kökenlerinin Attica/Yunanistan bölgesine kadar takip edilebildiği hipotezi ortaya koyulmuştur.

IPK Gatersleben ve İstanbul Üniversitesi'nde çiğdem türleri ile gerçekleştirilen kloroplast genomu ve genom genelinde DNA polimorfizmlerinin analizinin gerçekleştirildiği çalışmada, safranın C. cartwrightianus bitkisinin iki farklı genotipinin kombinasyonu ile Yunanistan, Attica'da evrimleştiği gösterilmiştir.

Bu bilimsel gelişme ile safran yetiştiricileri, vejetatif üreme nedeniyle düşük genetik çeşitliliğe sahip bu bitkinin, yeni genotiplerini oluşturabilmek için bir adım atabilir duruma gelmiştir.

Her iki makalenin bağlantısı aşağıda verilmiştir:

Nemati, Z., Harpke, D., Gemicioglu, A., Kerndorff, H. and Blattner, F.R., 2019. Saffron (Crocus sativus) is an autotriploid that evolved in Attica (Greece) from wild Crocus cartwrightianus. Molecular phylogenetics and evolution, 136, pp.14-20.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790319300879  

Nemati, Z., Blattner, F.R., Kerndorff, H., Erol, O. and Harpke, D., 2018. Phylogeny of the saffron-crocus species group, Crocus series Crocus (Iridaceae). Molecular phylogenetics and evolution, 127, pp.891-897.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790317308229


Galeri